Lái tàu xe lửa hoạt động, làm cho chắc chắn rằng hành khách và vận tải hàng hóa có được đến đích của họ một cách an toàn và đúng giờ. Họ lái tàu trên mạng lưới đường sắt địa phương và quốc gia.

quang canh san

Nếu bạn quan tâm đến đường sắt, có thể tập trung trong thời gian dài và hiểu rõ tầm quan trọng của an toàn, điều này có thể là một sự nghiệp hoàn hảo cho bạn..

Bạn không luôn luôn cần trình độ cụ thể, mặc dù hầu hết các nhà tuyển dụng sẽ mong đợi bạn để có một tiêu chuẩn chung của giáo dục tốt. Bạn cũng sẽ cần phải vượt qua một loạt các kiểm tra y tế như là một phần của quá trình tuyển dụng.

Bạn sẽ làm điểm dừng trên tuyến đường của bạn để đón và trả khách hoặc chở hàng. Các nhiệm vụ khác có thể bao gồm:

kiểm tra thiết bị và động cơ trước khi bắt đầu một cuộc hành trình
liên lạc với trung tâm điều khiển cho thông tin về các tuyến đường và bất kỳ vấn đề
theo hướng dẫn của tín hiệu trong suốt cuộc hành trình
thực hiện thông báo hành khách
kiểm soát cửa tự động
định vị và chuyển giao các công cụ để điều khiển trên sự thay đổi tiếp theo.
Bạn cũng sẽ ghi lại bất kỳ sự cố trong quá trình thay đổi của bạn, ví dụ như vấn đề thiết bị trên tàu hoặc bằng cách theo dõi, và sự nguy hiểm và sự chậm trễ.

Hầu hết các công ty hoạt động trên một tuần 35 giờ. Điều này có thể được chia thành bốn hoặc năm ca (được gọi là lượt) bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, buổi tối và đêm.

Trên chuyến tàu hàng hoặc kỹ thuật, bạn sẽ thường làm nhiều hơn làm ca đêm. Trên các tuyến đường dài, bạn có thể phải qua đêm xa nhà.

Bạn thường sẽ làm việc một mình trong buồng lái của lái xe trong suốt hành trình. Đôi khi một người lái xe tập lái xe hoặc thanh tra sẽ được với bạn.

.

Trả lời